uzvluk-muqavilesi-metbex-saytiƏvvəla Metbex.net yemək saytına göstərdiyiniz marağa görə sizə təşəkkür edirik.

Metbex.net saytımıza qeydiyyat olmaq istəyən hər kəs “Üzvlük Müqaviləsini” qəbul etmək məcburiyyətindədir.
Əgər qəbul etmək istəmirsinizsə saytımıza qeydiyyat olmaya bilərsiniz.

Üzvlük Müqaviləsi maddələriylə gəlin tanış olaq.

1. Saytımıza qeydiyyat olan hər kəs ilk olaraq Abunə səviyyəsində qeydiyyat olmaqdadır. Saytımıza göstərilən maraq istiqamətində Yazıçı, Məzmun Təmin edici, Redaktor və İdarəçi səviyyələrinə gələ bilər.

2. Saytımıza qeydiyyat olan şəxslərin məlumatları Məxfilik müqaviləsi əsasında qorunur.

3. Saytımıza qeydiyyat olan şəxslərin profilinin silinməsi və ya dəyişdirməsi yalnız sayt rəhbərlərinin uyğun görməsi halında mümkündür. Əks halda bu mövzuda sayt rəhbərlərinə bir təzyiq tətbiq oluna bilməz.

4. Saytımıza qeydiyyatlı kəslər müzakirələrdə Müzakirə Qaydalarına uyğun riayət etməyə məcburdur.

5. Sayt idarəçiləri istədiyi üzvün üzvlüyünü hər hansı bir səbəb göstərmədən müvəqqəti olaraq dayandıra bilər və ya ləğv edə bilər.

6. Üzv saytımıza zərər verə biləcək hər hansı bir fəaliyyətdə ola bilməz.

7. Təkrar üzvlüklərdə sayt idarəçiləri bütün təkrar üzvlükləri ləğv və ya bir hüququ istifadə edərək yalnız bir üzvlüyün davamı təmin edə bilər. (Təkrar üzvlüklər təklif edilməməkdədir.)

8. Sayt idarəçiləri üzvlük müqaviləsini istədiyi zaman dəyişdirmə haqqını özlərində gizli tutar.